Thiền và Du học

Áp dụng Thiền 

  • Làm sao để thích nghi môi trường và văn hóa mới?
  • Cách học tiếng bản địa hiệu quả.
  • Làm sao để cân bằng cảm xúc khi xa nhà & gia đình?
  • Làm sao để phát huy tối đa năng lực bản thân?