Các chương trình thiền

Hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ có thể giúp cho các bạn trẻ tìm thấy con đường phát huy và tập trung vào các mục tiêu như mình đã kiểm chứng từ Thiền.

Thiền và Khởi nghiệp

Mối liên hệ mật thiết giữa thiền và khởi nghiệp sẽ được “bật mí”.

Hiểu đúng, Thiền đúng

Liệu bạn đã hiểu đúng về thiền hay chưa? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Thiền và Du Học

Cách để dùng thiền phát huy năng lực bản thân ở nền văn hoá mới.